Quan điểm của người Mỹ về việc luận tội Tổng thống Trump

Reuters và Ipsos đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến từ 1.118 người Mỹ về việc có nên luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không.

TT Consulting – nhà cung cấp các chương trình đào tạo và thông tin cho các nhà đầu tư giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế.