Reakcja Unii Europejskiej na nałożenie sankcji przez USA

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pronedrę: Komisja Europejska poinformowała o opracowaniu planu mającego na celu ochronę jego interesów. Plan ten zostanie uruchomiony po zaostrzeniu sankcji antyrosyjskich przez USA. Dzień przed posiedzeniem Komisji Europejskiej dyskutowano o kwestiach ochrony gospodarki krajów Unii Europejskiej przed potencjalnymi konsekwencjami antyrosyjskich sankcji. Aktywnie poruszano kwestie konieczności reagowania na nałożone ograniczenia, możliwe pogorszenie sytuacji w kilku sektorach gospodarki. Politycy zauważyli, że między innymi działania planowane przez Stany Zjednoczone mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne krajów europejskich.

Warto zauważyć, że kwestia reagowania na zmiany sytuacji gospodarczej w związku z sankcjami została wprowadzona do porządku obrad i stała się głównym tematem omawianych przez kolegium europejskich komisarzy. Szef EC Jean-Claude Juncker zauważył powiadomienie amerykańskich przedstawicieli krajów UE o konieczności wzięcia pod uwagę wysokiego prawdopodobieństwa uderzenia w gospodarki krajów Unii Europejskiej. Został także poinformowany o konieczności uwzględnienia nieprzewidywalnych konsekwencji po wprowadzeniu nowych sankcji.