COT oraz korekta na złocie

Od dawna wiadomo, że cena złota / srebra fizycznego podąża za papierową derywatom. Jedni mają w ręku metal inni kwit z napisem „dostarczę Ci złoto / srebro w terminie X po cenie Y”. Ilość papierowych certyfikatów przewyższa około 100-krotnie ilość złota w obiegu. Mimo, iż obecnie kontrakty terminowe nie są  już zabezpieczone metalem fizycznym to jednak nadal cena tzw. papierowego złota kształtuje rynek.

Rynek kontraktów na złoto czy srebro jest  podzielony pomiędzy różne grupy określane jako:

– commercials (duże banki bulionowe powiązane z bankami centralnymi)

– large speculators (fundusze inwestycyjne)

– small speculators (mali inwestorzy)

Comex obecnie jest zwykłym kasynem. Nie jest już giełdą, za pośrednictwem której można nabyć złoto. Uczestnicy rynku mają dwie możliwości. Kupno kontraktu „long”, zyskującego na wartości gdy cena metalu rośnie lub „short” zyskującego gdy cena spada. Ilość kontraktów long jest taka sama jak ilość kontraktów short. Jest to gra o sumie zerowej.

Kluczowa dla całej sprawy jest koncentracja odpowiednio dużej ilości kontraktów w rękach malej grupy banków. Przez lata najważniejszą pozycją z punktu widzenia inwestora była pozycja netto short wśród commercials. Chodzi o grupę największych banków, które  miały nie naturalnie wysoką pozycję netto short. Dla wyjaśnienia, jeżeli cztery banki posiadają łącznie 10 tys. kontraktów long oraz 70 tys. kontaków short mówi się, że ich pozycja wynosi 60 tys. kontraktów netto short.